++ 9hosting.com ++

เบอร์ด้าย

ขนาด

ลักษณะการใช้งาน

# 180 (50/2)

5000 หลา

เหมาะกับผ้าเนื้อที่บาง-หนาปานกลาง
เช่น ผ้ามุ้ง,ผ้าชีฟอง,ผ้ายืด,ผ้าย่น,ผ้าป่าน,ผ้าออร์แกนซ่า,ผ้าแทฟตา,ผ้าพี เค,ผ้าโปรแคด,ผ้าไนล่อน,ผ้าซาติน,ผ้ากำมะหยี่,ผ้าปิเก,ผ้าคอร์ดูรอย,ผ้าบอบลิ้น,ผ้ากิ้งแฮม

เหมาะกับงานประเภท เช่น งานเสื้อผ้าแฟชั่นต่าง ๆ ฯลฯ

** เส้นด้าย ideatex #180, #140, #120 มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน แต่เส้นด้าย ideatex # 140 จะมีความแน่นและความโตของเส้นด้ายมากกว่า**

10000 หลา

1 กิโลกรัม

# 140 (60/3)

5000 หลา

10000 หลา

1 กิโลกรัม

# 120 (50/3)

5000 หลา

10000 หลา

1 กิโลกรัม

เบอร์ด้าย

ขนาด

ลักษณะการใช้งาน

# 40/2

5000 หลา

เหมาะกับผ้าเนื้อที่บาง-หนาปานกลาง
 เช่น ผ้ามุ้ง,ผ้าชีฟอง,ผ้ายืด,ผ้าย่น,ผ้าป่าน,ผ้าออร์แกนซ่า,ผ้าแทฟตา,ผ้าพี เค,ผ้าโปรแคด,ผ้าไนล่อน,ผ้าซาติน,ผ้ากำมะหยี่,ผ้าปิเก,ผ้าคอร์ดูรอย,ผ้าบอบลิ้น,ผ้ากิ้งแฮม

เหมาะกับงานประเภท เช่น งานเสื้อผ้าแฟชั่นต่าง ๆ ฯลฯ

** เส้นด้าย ideatex #40/2 มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเส้นด้าย ideatex #180

เบอร์ด้าย

ขนาด

ลักษณะการใช้งาน

# 60 (30/2)

3000 หลา

เหมาะกับเนื้อผ้าที่หนาปานกลาง เช่น ผ้าออร์แกนซ่า,ผ้าแทฟตา,ผ้าพี เค,ผ้าโปรแคด,ผ้าไนล่อน,ผ้าเดนิม ,ผ้าทวีด,ผ้าการ์บาดีน,หนัง,พลาสติก

เหมาะกับงานประเภท เช่น งานเสื้อผ้าแฟชั่นต่าง ๆ ,งานยีนส์,งานประเภทร่ม,งานประเภทเย็บชุดเด็ก ฯลฯ

8500 หลา

1 กิโลกรัม

เบอร์ด้าย

ขนาด

ลักษณะการใช้งาน

# 30/3

2500 หลา

เหมาะกับเนื้อผ้าที่หนาปานกลาง-หนามาก เช่น ผ้าเจอร์ซี่,ผ้าซาติน,ผ้าสูท,ผ้าไวนิล

เหมาะกับงานประเภท งานยีนส์,งานประเภทหมวก,งานที่เย็บเพื่อโชว์เส้นด้าย ฯลฯ

5500 หลา

1 กิโลกรัม

เบอร์ด้าย

ขนาด

ลักษณะการใช้งาน

# 20/2

3500 หลา

เหมาะกับเนื้อผ้าที่หนา-หนามากฺ เช่น ผ้าสองชั้น,ผ้าอัดไวนิล,ผ้าเคลือบพลาสติก,ผ้าเดนิม,ผ้าคอร์ดูรอย,ผ้าแคนวาส,หนัง

เหมาะกับงานประเภท เช่น งานยีนส์,งานแจ็คเก็ต,งานชุดกีฬา ฯลฯ

** เส้นด้าย ideatex #20/3 มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเส้นด้าย ideatex #20/2 เพียงแต่มีความแน่นและความโตของเส้นด้ายมากกว่า **

1 กิโลกรัม

# 20/3

1500 หลา

3300 หลา

1 กิโลกรัม

หน้าแรก